Category: Zakat

Zakat fitri wajib bagi umat muslim

Zakat fitri wajib bagi umat muslim

Zakāt al-Fiṭr atau Ṣadaqat al-Fiṭr, disebut Zakat Fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka (al-fiṭr) untuk mengakhiri puasa

Zakat pertanian Lazismu

Zakat Pertanian

Lazizmu D. I. Yogyakarta adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhikmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat,

Zakat penghasilan Lazismu

Zakat Penghasilan

Ketentuan Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat pendapatan adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta

Zakat emas Lazismu

Zakat Emas dan Perak

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai

Zakat fitri Lazismu

Zakat Fitri (zakat fithri)

Zakat fitri adalah kewajiban yang diperintahkan Rasulullah sebagaimana dikatakan Abdullah bin Umar “Rasulullah mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadhan sebanyak

Scroll to Top